Op zoek naar inkomsten voor jouw teamactiviteiten?

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige privacywet. Met de ingang van de AVG is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie.

Verantwoordelijkheden Sportmonitor

Sportmonitor zal u na inschrijving voorzien van een zogenaamde Bewerkingsovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst geeft Sportmonitor vooraf aan welke soort persoonsgegevens worden verwerkt. Zo zijn naam, email-adres en team in Sportmonitor onmisbare parameters om spelers te kunnen beoordelen.

Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van verwerken. U kunt hierbij denken aan vragen die u heeft aan onze support desk waarbij onze medewerkers tijdelijk toegang tot uw account zullen moeten hebben.

Gebruikers van Sportmonitor hebben recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit; Opgeslagen data (spelersinformatie, beoordelingen) kan om deze reden eenvoudig worden ge-exporteerd waarna de gebruiker alle opgeslagen informatie zelf van Sportmonitor kan verwijderen.

Uw verantwoordelijkheden

Maak inzichtelijk welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang tot de gegevens hebben. Verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel. Controleer of bestaande overeenkomsten voldoen aan de AVG.

Bij het aanmaken van een account op Sportmonitor

Privacy Policy

Sportmonitor.net respecteert uw privacy en draagt zorg dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Personal Data Protection Act.) worden behandeld.

Door gebruik te maken van de diensten van Sportmonitor.net geeft de gebruiker Sportmonitor.net toestemming de resultaten van de geplande, lopende of uitgevoerde enquêtes te bekijken. Inzage in deze gegevens kan nodig zijn om problemen op te kunnen lossen, mochten deze voorkomen.

Sportmonitor.net en haar directe partners zullen de gegevens en resultaten van deze enquêtes, haar vragen, of haar deelnemers nooit gebruiken voor interne of externe publicaties, of op welke andere manier dan ook toepassen voor eigen gebruik zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In het geval dat Sportmonitor.net u vraagt bepaalde informatie te verstrekken via welke individuen kunnen worden geïdentificeerd, verzekert Sportmonitor.net u dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze Privacy Policy. Alle gegevens die door Sportmonitor.net worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Sportmonitor.net stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Indien gewenst (bv ivm privacy garanties) kunnen de enquêtes/beoordelingen inclusief het resultaat in excel worden opgestuurd waarna ALLE informatie uit de Sportmonitor.net database zal worden verwijderd.

Cookies: Sportmonitor.net maakt gebruik van zogenaamde cookies ten behoeve van het gebruikers gemak van de bezoeker. Het doel van deze informatie is de website continue te kunnen verbeteren en optimaliseren zodat deze waar mogelijk, gebruikers vriendelijker gemaakt kan worden. Op deze wijze kan de site nog beter inspelen op de te leveren services en wensen van de leden en bezoekers. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Sportmonitor.net behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Wij verzoeken u deze Privacy Policy regelmatig door te nemen om u er van te verzekeren dat u zich comfortabel met de toegepaste aanpassingen voelt. Het gebruik van deze site impliceert de acceptatie van deze Privacy Statement.

Copyright © 2013 Sportmonitor.net

Alle rechten voorbehouden.

Sportmonitor

Sportmonitor.net is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is eigendom van

Vacaza Services BV
Zegwaartseweg 62
2723PB
Zoetermeer
Nederland

TEL 06 227109987
KVK 27310517
BTW 8188.61.514.B.01
IBAN NL75 ABNA 0545 7906 62

© 2013-2024 Webwizard | Privacy & AVG | Contact